Nyheter
Välkomna våra nya medarbetare!
Inlagd av Information- och uthyrningsutskottet (IoU) Den 09 April 2019 07:25 PM

Information- och uthyrningsutskottet har nu blivit med två nya medarbetare!
Läs hela artikeln


IoU söker nya medarbetare
Inlagd av Information- och uthyrningsutskottet (IoU) Den 31 March 2019 01:00 PM

IoU söker nya medarbetare

IoU (informations- och uthyrningsutskottet) söker efter en eller två nya kollegor. Jobbet är ett flexibelt extrajobb som går bra att kombinera med studierna.

Arbetet handlar bland annat om att flytta in och välkomna nya boende, utföra flyttbesiktningar, få ut information till hyresgästerna, ha kontakt med HSB Skåne och fastighetsskötaren Clockrent och dialog med styrelsen.

Vi efterfrågar dig som är
Läs hela artikeln


Vattnet avstängt i A-huset imorgon tisdag 26 mars kl 9-14
Inlagd av Information- och uthyrningsutskottet (IoU) Den 25 March 2019 10:48 AM
Vattnet är avstängt imorgon tisdag 26 mars kl. 9-14 i A-huset. 

Läs hela artikeln

Batteribyte brandvarnare
Inlagd av Information- och uthyrningsutskottet (IoU) Den 17 March 2019 08:49 PM
Hej! 

Det är fortfarande 10-15 hyresgäster i A- och B-hus som inte har bytt batteriet i sin brandvarnare. Gör detta snarast så får vi detta överstökat. 

P.s
Har du bytt batteri, kom ihåg att bocka av dig på avcheckningslistan. 

Läs hela artikeln

Radonmätning! Viktig information till Dig som bor på Lommaborgen!
Inlagd av Information- och uthyrningsutskottet (IoU) Den 23 February 2019 12:19 PM

Som ett led i kvalitetssäkringen av inomhusmiljön och för att uppfylla myndighetskrav har styrelsen, på anmodan av Lomma kommun, beslutat att genomföra en radonmätning i olika rum i A- och B-huset samt alla lägenheter.

Alla rumsom har markkontakt ska mätas och ett urval av de övriga. Valet av vilka rum som mäts baseras på rummens plats i byggnaden och slumpen. Se mätplanen som kommer att anslås på anslagstavlan i A och B-huset samt på
Läs hela artikeln


Batteribyte brandvarnare A- och B-hus
Inlagd av Information- och uthyrningsutskottet (IoU) Den 23 February 2019 12:12 PM

Stiftelsen ansvarar för att tillhandahålla fungerande brandvarnare i alla korridorrum i A- och B-hus på Lommaborgen. För att uppfylla brandregler ska ett byte av batteri göras årligen.

 

Därför kommer alla hyresgäster som bor i korridorsrum få ett nytt batteri till sin brandvarnare i sitt postfack och ombeds så snart som möjligt att byta batteriet i brandvarnaren i sitt rum. 

 

Ni som bor i dubblett har
Läs hela artikeln