Kunskapsbank : Boendeinformation
Fastighetens adress är Björnbärsgatan 1, följt av husbokstav samt av rums- eller lägenhetsnummer, 234 43 LOMMA. Webbplats: www.lommaborgen.se
HYRESGÄSTEN FÖRBINDER SIG FÖR OCH SKRIVER UNDER DESSA PUNKTER VID INFLYTTNING. FÖR ALLAS TREVNADS SKULL: * att inte röka inomhus * att inte efter kl 23.00 eller före 07.00 genom högljudd sång, musik, tal eller liknande störa övriga hyresgäster. * ...
HSB har skapat en app så att du kan se dina hyresavier i mobilen. Där kan du se belopp, avgifter, OCR-nummer, förfallodatum och bankgironummer. Det finns även möjlighet att lägga in en påminnelse i din telefons kalender när det är dags att betala hyran. A...
Tilltäppta avlopp rensas av hyresgästen.
Det är förbjudet att borra och spika i badrumsväggen utan tillstånd från vaktmästaren.
Bastun finns i A-husets källare och alla ansvarar för att städa efter sig efter användning. Bokningsschema sitter i omklädningsrummet. Lantmästarkårens bastugeneral håller ordning här.
Det är viktigt att du tar upp ev. skador som fanns när du flyttade in, och skriver in dem i besiktningsprotokollet. Annars riskerar du att bli ersättningsskyldig för skador som fanns redan när du flyttade in. Besiktningsprotokollet ska lämnas in senast 10...
Om oturen skulle vara framme och du har tappat din nyckel så måste du kontakta IoU (informations- och uthyrningsansvariga) omgående. De kan då hjälpa dig att komma in i rummet. Tänk på att om det är mitt i natten så är risken stor att ingen svarar, då får...
GÄLLANDE BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BOENDE I STIFTELSEN ALNARP STUDENTBOSTÄDER. * Ansvar för att vara förtrogen med utrymningsplan, nödlägesrutiner och tillbudsrapportering. * Egenansvar – Hyresgäst har skyldighet att iaktta försiktighet när det ...
DÅ VILL VI ATT DU TÄNKER PÅ ATT: • Det är tre månaders uppsägningstid. • Lämna in en skriftlig uppsägning. Blankett finns på anslagstavlan, lämna den sedan i IoU’s postbox. • Beställ tid för besiktning några veckor i förväg. • Städa noga, tag hjälp av c...
Stiftelsen har ingen skyldighet att eftersända din post när du flyttar. Beställ eftersändning.
Det finns ett antal extramadrasser att låna av stiftelsen, och en kvittens att skriva under inne på kontoret.
Gå med i vår facebookgrupp
 "Lommaborgen"!
FELANMÄLNINGAR GÖRS I SUPPORTCENTRET FÖR LOMMABORGEN, lommaborgen.kayako.com [http://lommaborgen.kayako.com]. Här kan du göra en felanmälan till fastighetsskötaren, men också ställa frågor till information- och uthyrningsutskottet eller styrelsen.  Kanske...
Stiftelsen står för putsning av fönster i alla gemensamma utrymmen i A- och B-husen. Eftersom alla rumsfönster inte är öppningsbara står stiftelsen även för putsning av utsidan på samtliga rumsfönster i A- och B-husen.
I A-husets källare finns ett gemensamt cykelförråd samt låsbara förråd för hyresgästerna i C- och D-husen. För de boende i A- och B-husen finns det ett gemensamt förrådsrum. Märk upp de saker du ställer in i förrådsrummet med namn och rumsnummer. Omärkta ...
I B- och D- huset är du välkommen att ta med dig ditt husdjur. [HTTP://LOMMABORGEN.SE/WORDPRESS/WP-CONTENT/UPLOADS/2014/03/IMGP0414-E1400512368834.JPG] Som djurägare vet du ju självklart att detta innebär ett ansvar, och speciellt i ett studentområde dä...
Hyran betalas via Bankgiro. Om du inte använder de förtryckta Bankgiro-blanketterna måste du se till att namn, rums/lägenhetsnummer och månad framgår av inbetalningen. Är inte hyran stiftelsen tillhanda i tid tillkommer en påminnelseavgift. Påminnelsea...
BREDBAND - INTERNET - WIFI Lommaborgen tillhandahåller tillgång till fast bredband i varje boende via nätverksuttaget. Bredbandet ingår i hyran och inga extra kostnader tillkommer. Varje hyresgäst måste registrera sig hos Bahnhof en första gång innan man...
Vill du av någon anledning byta rum så går det bra att anmäla ditt intresse i supportcentret via Hyres- och boendefrågor Som boende på Lommaborgen har du förtur framför utomstående till lediga rum.
För vart och ett av de gemensamma köken utses en köksgeneral av de boende. Hen ansvarar bl. a. för gemensamma inköp av diskborstar m.m. Varje vecka utses dessutom en "köksgris" som har till uppgift att ta ut soporna, plocka in disk, tömma källsorteringen,...
Styrelsen och utskotten nås lättast genom att anmäla ett ärende på lommaborgen.kayako.com.
Stiftelsens årsmöte hålls i slutet av vårterminen och hit är alla hyresgäster välkomna. Då behandlas bl. a. styrelsens ansvarsfrihet och årsredovisning och nya styrelsemedlemmar utses. Till styrelsemötena under året kan du lämna in dina åsikter som då tas...
Det är inte tillåtet att kopiera nycklar på egen hand! Extranycklar kan beställas och kvitteras ut av vaktmästaren eller IoU.
Lommaborgen har parkering norr om C- och A-husen, samt en liten parkeringen vid ICA. Den större parkeringen vid ICA tillhör och sköts av Lomma kommun. På gräsmattorna råder parkeringsförbud! Töm bilen själv - se upp för tjuvar. Kom ihåg att anmäla alla ev...
Protokoll från styrelse- och ev. utskottsmöten anslås på anslagstavlan i A-husets källargång.
Snöröjning och halkbekämpning på gemensamma ytor utförs av vaktmästaren tillsammans med Lommaborgens hyresgäster.
Den som för veckan har hand om köket i korridorerna i A- och B-husen ska se till att källsorteringssopor blir rätt sorterade. Är det fullt så får man tömma behållarna i soptunnorna utanför. Det som sorteras är hårdplast, kartong, metall, glas och kartong....
I varje korridor finns ett städskåp där den boende kan låna städmaterial. Var noga med att lämna tillbaka prylarna. I skåpet finns en lista på vad som ska finnas i skåpet. De allmänna utrymmena städas en gång varannan vecka av inhyrd personal.
En trädgårdsansvarig utses av styrelsen. Vi brukar ha en gemensam trädgårdsdag 2-3 gånger per år. Då hjälps alla åt att rensa rabatterna, beskära och utföra annan skötsel som behövs för fastigheten. Det hela brukar avslutas med picknick. Hyresgäster i C- ...
Varje hyresgäst som äger en TV måste enligt lag betala TV-avgift. Du betalar dock ingen avgift för den gemensamma TV:n i vardagsrummet, det gör Lommaborgen.
Den gemensamma tvättstugan är öppen vardagar 7-22 och helgdagar 9-22. Bokningsschema för de två stora maskinerna finns i källarkorridoren. För den lilla tvättmaskinen och torktumlaren är det "först till kvarn" som gäller. Det är inte tillåtet att tvätta m...
Uppsägningstiden för både rum och lägenheter är 3 månader. Uppsägningen ska ske skriftligen, det finns uppsägningslappar vid anslagstavlan mittemot tvättstugan. Uppsägning räknas från den 15:e eller sista i månaden. Sommaren är hyresfri, men hyra måste al...