Kunskapsbank : Boendeinformation

Fastighetens adress är

Björnbärsgatan 1, följt av husbokstav samt av rums- eller lägenhetsnummer,
234 43 LOMMA.

Webbplats: www.lommaborgen.se

Hyresgästen förbinder sig för och skriver under dessa punkter vid inflyttning.

För allas trevnads skull:

 • att inte röka inomhus
 • att inte efter kl 23.00 eller före 07.00 genom högljudd sång, musik, tal eller liknande störa övriga hyresgäster.
 • att iaktta de ordningsregler som gäller för fastigheten och dess ute område.
 • att inte hysa djur i A- eller C-huset.
 • att som husdjursägare följa separata husdjursregler.
 • att inte piska eller skaka mattor, sängkläder etc. genom fönster. Gör det istället ute där ingen blir störd.

För miljöns skull:

 • att iaktta sparsamhet med värme, el och vatten.
 • att genast anmäla till vaktmästaren om kranar visar sig otäta.
 • att kasta olika former av hushållsavfall på anvisat ställe, och om möjligt inte fylla soptunnor mer än locket går att stänga.
 • att på egen bekostnad låta bortforsla för soptunnor olämpligt avfall såsom större kartonger, möbler och andra skrymmande föremål.

För säkerhets skull:

 • att regelbundet kontrollera brandvarnare i lägenheten och vid behov byta batteri.
 • att om det uppstår skada eller brist som utgör en säkerhetsfara, genast underrätta vaktmästaren.
 • att inte utan särskilt tillstånd placera föremål i trappuppgång, korridorer, entré eller källargång eller belamra dessa utrymmen med skräp och dylikt.
 • att inte lämna husport eller källardörr olåst, samt se till att fönster i gemensamma lokaler är stängda när lokalen lämnas.
 • att inte utan styrelsens tillstånd uppsätta skyltar, markiser eller antenner på fastighetens fasad.

För kommande hyresgästers skull:

 • att vid upphängning av tavlor och liknande använda i första hand ”x-krokar”. Uppfästning på tapeter med klister, tejp, knappnålar och liknande får inte förekomma.
 • att inte utan vaktmästarens tillstånd borra, spika eller på annat sätt göra hål i våtrumstapet.
 • att vid avflyttning lämna lägenheten väl rengjord samt uteplats och entré iordningställd samt att då överlämna samtliga dörrnycklar.

HSB har skapat en app så att du kan se dina hyresavier i mobilen. Där kan du se belopp, avgifter, OCR-nummer, förfallodatum och bankgironummer. Det finns även möjlighet att lägga in en påminnelse i din telefons kalender när det är dags att betala hyran. Appen heter HSB Skåne och den laddar du ner på App Store och i Google Play Store.

För att logga in på appen krävs ett av HSB påhittat ”personnummer” och kundnummer som står att finna på våra anslagstavlor.

Tilltäppta avlopp rensas av hyresgästen.

Det är förbjudet att borra och spika i badrumsväggen utan tillstånd från vaktmästaren.

Bastun finns i A-husets källare och alla ansvarar för att städa efter sig efter användning. Bokningsschema sitter i omklädningsrummet. Lantmästarkårens bastugeneral håller ordning här.

Det är viktigt att du tar upp ev. skador som fanns när du flyttade in, och skriver in dem i besiktningsprotokollet. Annars riskerar du att bli ersättningsskyldig för skador som fanns redan när du flyttade in. Besiktningsprotokollet ska lämnas in senast 10 dagar efter inflytt, i Stiftelsens postfack (finns i A- och B-husets vestibul).

Om oturen skulle vara framme och du har tappat din nyckel så måste du kontakta IoU (informations- och uthyrningsansvariga) omgående. De kan då hjälpa dig att komma in i rummet. Tänk på att om det är mitt i natten så är risken stor att ingen svarar, då får du ringa en korridorkompis som får släppa in dig genom porten.

Inom några dagar kan du få en ny nyckel. Kostnaden kommer att dras ifrån din redan inbetalade depositionsavgift.

Gällande brandskyddsföreskrifter för boende i Stiftelsen Alnarp studentbostäder.

 • Ansvar för att vara förtrogen med utrymningsplan, nödlägesrutiner och tillbudsrapportering.

 • Egenansvar – Hyresgäst har skyldighet att iaktta försiktighet när det gäller levande ljus, elektriska maskiner, grillning på gården, sophantering, att inte röka inomhus och iaktta försiktighet om rökning sker utomhus i anslutning till boendet. Regelbundet kolla av brandvarnaren i sitt rum.

 • Ansvara för att INTE sätta brandfunktioner ur spel genom att t.ex. ställa upp branddörrar, koppla ur brandvarnare etc.


Handlingsplan vid nödläge:

 1. RÄDDA - DIREKT HOTADE

 2. VARNA - ANDRA

 3. LARMA - SOS 112

 4. SLÄCK - OCH/ELLER STÄNG IN BRANDEN

 5. UTRYM - BYGGNADEN VIA NÄRMASTE SÄKRA VÄG

 6. MÖT UPP RÄDDNINGSTJÄNST - Kontakta någon i styrelsen (se anslagstavla) eller fastighetsskötare (040-192020)


Tillbudsrapportering till styrelsen vid:

 • Personskador

 • Olyckor med brandfarlig vara

 • Brister i brandskydd eller utrymningssäkerhet

 • Brand

Bredband - Internet - WiFi

Lommaborgen tillhandahåller tillgång till fast bredband i varje boende via nätverksuttaget. Bredbandet ingår i hyran och inga extra kostnader tillkommer. Varje hyresgäst måste registrera sig hos Bahnhof en första gång innan man får internetaccess, se nedan. Lommaborgen ansvarar för nätverket i fastigheterna men inte leverans och funktion av tjänster som förmedlas via Bahnhof. Alla frågor gällande leverans och funktion av gällande abonnemang ska skickas till Bahnhof. 

Övriga tjänster och produkter som kan beställas är under hyresgästens eget ansvar och betalningsskyldighet.

Web: https://www.bahnhof.se
Tel: 010 - 510 00 00
E-post: kundservice@bahnhof.se


Kom igång via nätverksuttaget

 1. Anslut din dator med en nätverkskabel till nätverksuttaget som är placerat i ditt hem.
 2. Kontrollera att nätverksinställningarna på din dator/router är satta på erhålla IP-adress via "DHCP Server".
 3. Starta datorn och öppna en webbläsare. Du kommer automatiskt till vår inloggningssida
  http://dhcp.bahnhof.se (Gör du inte det kan du skriva in adressen manuellt i adressfältet på din
  webbläsare)
 4. På sidan väljer du ”Jag vill registrera mig som ny kund” och följer instruktionerna. När du har
  registrerat dig kan du behöva starta om din utrustning (dator och eventuell router).
 5. När det är gjort ska du kunna surfa.

Hur får jag tillgång till WiFI?

Det är upp till varje hyresgäst att att införskaffa en egen router för eget WiFi. (Kan beställas via Bahnhof)
 1. Införskaffa en nätverkskabel
 2. Koppla in nätverkskabeln till nätverksporten på ditt boende
 3. Koppla in nätverkskabeln i din router
 4. Kontrollera att nätverksinställningarna på router är satta på erhålla IP-adress via "DHCP Server"
 5. Följ anvisningarna från bredbandsleverantör och manual till router.

Information från Bahnhof

Din lägenhet är kollektivt ansluten till Bahnhof och du får tillgång till internettjänsten 1000 Mbit/s. Med Bahnhof får du en stabil, snabb och integritetsmärkt anslutning. Integritetsmärkningen innebär att vi aktivt arbetar för att skydda våra kunders integritet. I tjänsten ingår det kostnadsfritt 6 st e-postkonton, en egen domän samt en hemsida. Du hanterar tjänsterna genom att logga in på dina kundsidor med det kundnummer och lösenord du hittar på kundspecifikationen som du får hemskickat till dig när du har aktiverat din tjänst.

Priser och uppgifter kan ändrats och uppdaterats vid beställning.
Fråga alltid efter aktuella priser och erbjudande. 
Tjänster och produkter som beställs från Bahnhof är under hyresgästens eget ansvar och betalningsskyldighet.

Web: https://www.bahnhof.se
Tel: 010 - 510 00 00
E-post: kundservice@bahnhof.se

Tilläggstjänster från Bahnhof

Beställa router från Bahnhof:

Som kollektiv ansluten till Bahnhof har du möjlighet att köpa en router av oss, Tilgin HG2511 som både gör ditt bredband trådlöst och som dessutom - om du vill - kan användas för IP-telefoni. Routern sänder på både 2,4 och 5 GHz vilket möjliggör högre trådlös hastighet.

Pris för routern är: 995 kr. Kontakta vår kundservice för att beställa.

Beställa telefoni:

Du har möjlighet att beställa IP-telefoni från Bahnhof för 0 kr/mån i fast avgift. Du betalar bara för det du ringer för. Den trådlösa routern som du kan köpa från Bahnhof har en inbyggd telefonibox som måste användas för att telefonitjänsten ska fungera. För att ringa med IP-telefoni kopplar du bara in din vanliga hemtelefon i routern och sen ringer du som vanligt. Du har möjlighet att behålla ditt nuvarande nummer eller välja ett nytt. Vill du behålla ditt nuvarande nummer måste det porteras från din nuvarande leveran- tör till Bahnhof. Kontakta vår kundservice så hjälper de dig med porteringen.

Prislista telefoni:
Fast avgift: 0 kr/mån
Till alla geografiska riktnummer: 0,15 kr/min
Till alla mobilabonnemang: 1,49 kr/min
Öppningsavgift: 0,45 kr
Till andra Bahnhof telefonikunder: 0 kr/min
Portering av befintligt nummer: 199 kr (engångsavgift)

Beställa TV:

I samarbete med Sappa kan vi erbjuda tv-paket med kanaler från världens alla hörn. Du har även möjlig- het att ta del av C More och Viasats stora utbud. Du beställer genom att kontakta Sappa antingen via www. sappa.se eller via telefon: 0774 - 444 744. För att tv-tjänsten ska fungera behöver du använda vår router. Routern fungerar som en tjänstefördelare som ser till att säkerställa kvaliteten på tv-tjänsten. Du ansluter enkelt tv-boxen som du köper av Sappa med en kabel mellan routern och din tv sen är allt klart och du kan titta på tv.

Då vill vi att du tänker på att:

• Det är tre månaders uppsägningstid.
• Lämna in en skriftlig uppsägning. Blankett finns på anslagstavlan, lämna den sedan i IoU’s postbox.
• Beställ tid för besiktning några veckor i förväg.
• Städa noga, tag hjälp av checklistan på den utdelade blanketten så att du säkert får tillbaka din depositionsavgift.
• Kolla upp så du inte har någon hyresskuld eller påminnelseavgift.

Obs! Om du flyttar under juli eller augusti så blir du tvungen att betala hyra under denna tid, även om de normalt sett är inbetalningsfria.

Stiftelsen har ingen skyldighet att eftersända din post när du flyttar. Beställ eftersändning.

Det finns ett antal extramadrasser att låna av stiftelsen, och en kvittens att skriva under inne på kontoret.

Gå med i vår facebookgrupp
 ”Lommaborgen”!

Felanmälningar görs i Supportcentret för Lommaborgen, lommaborgen.kayako.com.
Här kan du göra en felanmälan till fastighetsskötaren, men också ställa frågor till information- och uthyrningsutskottet eller styrelsen. 
Kanske får du ett svar på ditt problem eller din fråga genom att läsa under fliken ”Kunskapsbank”.
Titta gärna här först innan du anmäler ett ärende!

Registrera dig gärna som användare på lommaborgen.kayako.com så kan du följa din felanmälan och får även del av våra nyhetsutskick.

Vid akuta fel, ring ordförande Anette Neldestam på telefonnummer 0708-470737.Stiftelsen står för putsning av fönster i alla gemensamma utrymmen i A- och B-husen. Eftersom alla rumsfönster inte är öppningsbara står stiftelsen även för putsning av utsidan på samtliga rumsfönster i A- och B-husen.

I A-husets källare finns ett gemensamt cykelförråd samt låsbara förråd för hyresgästerna i C- och D-husen. För de boende i A- och B-husen finns det ett gemensamt förrådsrum. Märk upp de saker du ställer in i förrådsrummet med namn och rumsnummer. Omärkta saker slängs! Även cykelställen rensas regelbundet.

I B- och D- huset är du välkommen att ta med dig ditt husdjur.Otto

Som djurägare vet du ju självklart att detta innebär ett ansvar, och speciellt i ett studentområde där så många människor lever tätt inpå varandra. Men för att alla ska veta vad som gäller har vi valt att förtydliga våra regler så att inga missförstånd uppstår:

För alla boende i B- och D- huset som väljer att ta med sitt husdjur så gäller följande:

• Ingen rastning av djur på tomten eller inomhus. Då vi är många som utnyttjar tomten på olika sätt, såväl vuxna som barn, så är det självklart att du rastar dina djur på annat håll. Om olyckan ändå skulle vara framme så plocka omedelbart upp efter djuret. Till tomten räknas även rabatterna, där växterna blir förstörda av för mycket skvättande. Släng bajspåsen i soptunnan.
• Djurfiltar och dylikt ska tvättas i avsedd tvättmaskin.
• Djur hålls under uppsikt såväl inne som ute.
Inga djur får vistas i A- eller C-huset, inklusive källare och tvätt stugan då det finns allergiker i huset.

För alla boende i B- huset gäller även:

• Köksmiljö och TV-rum ska vara husdjursfria.
• En extra korridorstädning i veckan ska utföras av djurägare till icke burdjur, efter ett cirkulerande schema. Städningen inkluderar om du bor på ovan våningen: sopning av golv i korridorer, kök, TV-rum. Om du bor på bottenplan så ska korridorer, kök, trappan upp samt entrén sopas.
• Alla djur trivs inte med att bli lämnade ensamma på studentrummet. Vet du med dig att husdjuret lider av detta bör du överväga en annan form av boende både för djurets och övriga boendes skull.

Du har privilegiet att få bo i ett husdjurshus. Om du upptäcker att du inte trivs med detta har du möjlighet att ställa dig i internkön till rum i A-huset. Givetvis gäller regeln att alla ska visa hänsyn till varandra då vi lever under samma tak. Vi hoppas att alla, både djurägare och icke djurägare respekterar reglerna så att stiftelsen även fortsättningsvis kan erbjuda studenter att ta med sig sina husdjur!

Betala hyra

Hyran betalas via Bankgiro. Hyresavier skickas ut till ditt postfack inför varje nytt kvartal. T.ex. får du hyresavin för septemberhyran redan i juni. 

Är inte hyran stiftelsen tillhanda i tid tillkommer en påminnelseavgift.
Påminnelseavgiften är 100 kr per månad.
Har något blivit fel med inbetalningen kontakta HSB Skåne, tel: 046-210 84 00 som har hand om stiftelsens ekonomi.

Se din betalningsinformation digitalt med Bank-ID

Om du har tappat bort din hyresavi kan du hitta din betalningsinformation digitalt. 

Gör så här: 

1. Gå in på https://www.hsb.se/skane/

2. Klicka på "Logga in" och logga in med ditt Bank-ID

Vill du av någon anledning byta rum så går det bra att anmäla ditt intresse i supportcentret via Hyres- och boendefrågor

Som boende på Lommaborgen har du förtur framför utomstående till lediga rum.

För vart och ett av de gemensamma köken utses en köksgeneral av de boende. Hen ansvarar bl. a. för gemensamma inköp av diskborstar m.m. Varje vecka utses dessutom en ”köksgris” som har till uppgift att ta ut soporna, plocka in disk, tömma källsorteringen, torka bänkarna och en del andra småuppgifter. Var och en har tillgång till två skåp för förvaring av mat. I kylskåpet har du tillgång till en hylla och i frysen ett fack.

Styrelsen och utskotten nås lättast genom att anmäla ett ärende på lommaborgen.kayako.com.

Stiftelsens årsmöte hålls i slutet av vårterminen och hit är alla hyresgäster välkomna. Då behandlas bl. a. styrelsens ansvarsfrihet och årsredovisning och nya styrelsemedlemmar utses. Till styrelsemötena under året kan du lämna in dina åsikter som då tas upp av styrelsen.

Det är inte tillåtet att kopiera nycklar på egen hand! Extranycklar kan beställas och kvitteras ut av vaktmästaren eller IoU.

Lommaborgen har parkering norr om C- och A-husen, samt en liten parkeringen vid ICA. Den större parkeringen vid ICA tillhör och sköts av Lomma kommun. På gräsmattorna råder parkeringsförbud! Töm bilen själv - se upp för tjuvar. Kom ihåg att anmäla alla eventuella stölder till polisen i Lomma.

Protokoll från styrelse- och ev. utskottsmöten anslås på anslagstavlan i A-husets källargång.

Snöröjning och halkbekämpning på gemensamma ytor utförs av vaktmästaren tillsammans med Lommaborgens hyresgäster.

Den som för veckan har hand om köket i korridorerna i A- och B-husen ska se till att källsorteringssopor blir rätt sorterade. Är det fullt så får man tömma behållarna i soptunnorna utanför. Det som sorteras är hårdplast, kartong, metall, glas och kartong. Soptunnor för matavfall och övrigt avfall finns också i anslutning till husen.

I varje korridor finns ett städskåp där den boende kan låna städmaterial. Var noga med att lämna tillbaka prylarna. I skåpet finns en lista på vad som ska finnas i skåpet. De allmänna utrymmena städas en gång varannan vecka av inhyrd personal.

En trädgårdsansvarig utses av styrelsen. Vi brukar ha en gemensam trädgårdsdag 2-3 gånger per år. Då hjälps alla åt att rensa rabatterna, beskära och utföra annan skötsel som behövs för fastigheten. Det hela brukar avslutas med picknick. Hyresgäster i C- och D- husen kan låna trädgårdsredskap. Kontakta vaktmästaren.

TV

För dig som boende på Lommaborgen finns det två alternativ för att få TV-kanaler till din TV, TV-uttaget eller via bredband. Du väljer det alternativ som passar dig och dina behov. Det är alltid du som hyresgäst som ansvarar och har betalningsskyldighet vad gäller mottagare och kanalpaket.

---

Kanalutbud via marknätet (TV-uttaget)
Fri-tv-kanalerna kan du ta emot och titta på utan kostnad. De är SVT1, SVT2, SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, TV4, TV6 och TV Finland. På vissa platser runt om i landet finns även en lokal kanal. De fria kanalerna kräver inget programkort och kostar inget extra. Däremot behöver du en TV med digital-tv-mottagare eller en extern digital-tv-mottagare om du tittar på tv via TV-uttaget.

Brett utbud av betalkanaler via marknätet (TV-uttaget)
Via TV-uttaget kan du ta emot ett 40-tal betalkanaler. För mer information om utbud av betalkanaler, kontakta Boxer som hanterar abonnemang och programpaket.

---

Kanalutbud via bredband
Lommaborgen tillhandahåller fast bredband i varje boende via nätverksuttaget. Via bredbandet kan du få tillgång till ett stort TV-utbud via Bahnhof. Frågor om utbud, teknik och priser görs via Bahnhof.

Web: https://www.bahnhof.se
Tel: 010 - 510 00 00
E-post: kundservice@bahnhof.se

Vid vissa väderleksförhållanden kan det uppstå problem i det marksända tv-nätet (TV-uttaget).

Variationer i temperatur och luftfuktighet i atmosfären kan medföra att luften skiktar sig. Skiktningarna gör radiovågorna instabila, samt att det underlättar för avlägsna radiovågor att ta sig in i områden där de inte hör hemma, vilket kan orsaka störningar hos tv-tittarna. Det innebär att radio- och tv-stationer som normalt sätt inte stör varandra kan göra det trots att de ligger mycket långt ifrån varandra.

Den här typen av atmosfäriska störningar uppträder oftast i samband med högtryck.

Källa: Teracom

Public service-avgift

Den 1 januari 2019 ersattes radio- och tv-avgiften till Radiotjänst med en individuell public service-avgift. Public service-avgiften ska betalas av alla som bor i Sverige, som ska betala skatt här och som har fyllt 18 år den 1 januari 2019. Även vissa som bor utomlands ska betala avgiften. Du ska betala avgiften oavsett om du har en tv eller inte, och den dras direkt med din skatt.

Den gemensamma tvättstugan är öppen vardagar 7-22 och helgdagar 9-22. Bokningsschema för de två stora maskinerna finns i källarkorridoren. För den lilla tvättmaskinen och torktumlaren är det ”först till kvarn” som gäller. Det är inte tillåtet att tvätta mattor större än en badhandduk. Bygelbehå ska tvättas i tvättpåse. Den gula tvättmaskinen ska användas till djurfiltar och andra plagg som varit i närkontakt med djur. Det är allas gemensamma ansvar att tvättstugan hålls ren och fin.

Uppsägningstiden för både rum och lägenheter är 3 månader. Uppsägningen ska ske skriftligen, det finns uppsägningslappar vid anslagstavlan mittemot tvättstugan. Uppsägning räknas från den 15:e eller sista i månaden. Sommaren är hyresfri, men hyra måste alltid erläggas för dina uppsägningsmånader, så om du flyttar ut under sommaren måste du betala för de månader du har uppsägningstid.