Kunskapsbank : Om Lommaborgen
Utskottet verkställer ärenden som styrelsen fattar beslut om.
Utskottet ansvarar för administrationen av in- och utflyttningen i fastigheten. Utskottet ger även information om bostadsköer, boendefrågor m.m.
STADGAR Lomma 2006-07-12 Stadgar för Stiftelsen Alnarps Studentbostäder § 1. Stiftelsens ändamål Stiftelsen har till uppgift att uppföra, förvärva, äga, hyra och förvalta bostäder med gemensamhetsutrymmen, kompletterande utrymmen samt kollektiva anord...
Stiftelsen grundades och husen byggdes i slutet av 60-talet på initiativ av studenter. Den har till uppgift att uppföra, förvärva, äga, hyra ut och förvalta bostäder. Bostäderna ska hyras ut till studerande vid SLU:s utbildningar i Alnarp. Stiftelsen styr...
STYRELSEN SAS HT 2017-VT 2018 Frågor och ärenden till styrelsen skickas som ärende via supportcentret och avdelning "Styrelse" ORDFÖRANDE Anette Neldestam Larsson (Extern) VICE ORDFÖRANDE Alexander Hylander (ASK) SEKRETERARE Blenda Agell (IoU, A...
Stiftelsen har en styrelse som består av fyra ledamöter från vardera studentkår, ASK och LMK, och två suppleanter per kår samt en extern ledamot. Sammanlagt tretton personer varav tolv är hyresgäster. Är du intresserad av att sitta med i Styrelsen, kontak...
TRÄDGÅRDSUTSKOTTET (Trut) jobbar med ytorna utanför huset och ser till så att det alltid är tilltalande. De anordnar även gemensamma trädgårdsdagar på våren och hösten då alla boende samlas för att nyplantera, rensa och städa. Du kan kontakta dom via dera...