Kunskapsbank: Boendeinformation
Allmänna ordningsregler
Inlagd av Styrelsen - Stiftelsen Alnarps Studentbostäder, Senast ändrad av Styrelsen - Stiftelsen Alnarps Studentbostäder Den 30 May 2017 10:09 AM

Hyresgästen förbinder sig för och skriver under dessa punkter vid inflyttning.

För allas trevnads skull:

 • att inte röka inomhus
 • att inte efter kl 23.00 eller före 07.00 genom högljudd sång, musik, tal eller liknande störa övriga hyresgäster.
 • att iaktta de ordningsregler som gäller för fastigheten och dess ute område.
 • att inte hysa djur i A- eller C-huset.
 • att som husdjursägare följa separata husdjursregler.
 • att inte piska eller skaka mattor, sängkläder etc. genom fönster. Gör det istället ute där ingen blir störd.

För miljöns skull:

 • att iaktta sparsamhet med värme, el och vatten.
 • att genast anmäla till vaktmästaren om kranar visar sig otäta.
 • att kasta olika former av hushållsavfall på anvisat ställe, och om möjligt inte fylla soptunnor mer än locket går att stänga.
 • att på egen bekostnad låta bortforsla för soptunnor olämpligt avfall såsom större kartonger, möbler och andra skrymmande föremål.

För säkerhets skull:

 • att regelbundet kontrollera brandvarnare i lägenheten och vid behov byta batteri.
 • att om det uppstår skada eller brist som utgör en säkerhetsfara, genast underrätta vaktmästaren.
 • att inte utan särskilt tillstånd placera föremål i trappuppgång, korridorer, entré eller källargång eller belamra dessa utrymmen med skräp och dylikt.
 • att inte lämna husport eller källardörr olåst, samt se till att fönster i gemensamma lokaler är stängda när lokalen lämnas.
 • att inte utan styrelsens tillstånd uppsätta skyltar, markiser eller antenner på fastighetens fasad.

För kommande hyresgästers skull:

 • att vid upphängning av tavlor och liknande använda i första hand ”x-krokar”. Uppfästning på tapeter med klister, tejp, knappnålar och liknande får inte förekomma.
 • att inte utan vaktmästarens tillstånd borra, spika eller på annat sätt göra hål i våtrumstapet.
 • att vid avflyttning lämna lägenheten väl rengjord samt uteplats och entré iordningställd samt att då överlämna samtliga dörrnycklar.
(0 röster)
Denna artikel var till hjälp
Denna artikel var inte till hjälp